Ladislav Zezula

Výuka assembleru na DDM Junior v Brně

V této sekci najdete elektronickou verzi jednotlivých lekcí zájmového kroužku assembleru, který jsem vedl na DDM Junior v Brně. Články jsou napsané tak, aby jim rozuměli i začátečníci, kteří nemají s assemblerem žádné zkušenosti. Při studiu assembleru je velkou výhodou je znalost některého z vyšších programovacích jazyků, např. C/C++ nebo Pascal (Delphi). Každá lekce zhruba odpovídá tématu probranému v jedné vyučovací hodině.

Seznam lekcí

(11) Instrukce pro logické operace

(10) Zásobníkový rámec a lokální proměnné

(09) Instrukce pro práci s bloky paměti

(08) Kombinování assembleru a C/C++

(07) Procedury a funkce

(06) Zásobník

(05) Práce s pamětí

(04) Porovnávací instrukce a instrukce skoků

(03) Aritmetické instrukce

(02) Šestnáctková soustava

(01) Začínáme s assemblerem