Ladislav Zezula

Články o programování

Na této stránce bych rád uveřejňoval články týkající se programování, které jsem ve svém volném čase publikoval. Náměty ke článkům vznikají nahodile, většinou podle toho, co se na diskusních fórech řeší příliš často a stálo by za to napsat na toto téma článek. Cílem uveřejňovaných článků je pomoci začínajícím nebo i pokročilým programátorům v dané problematice. Ačkoliv jsou moje stránky koncipovány jako dvojjazyčné, sekce "programování" je k dispozici pouze v českém jazyce. Některé články jsem publikoval také na http://www.windev.cz.

Veškeré články uveřejněné v této sekci jsou určeny programátorům pro Windows. Články jsou psány s ohledem na specifika práce v prostředí MS Visual C++, od verze 5.0.

Přehled článků

14.05.2008 VS 2005 - Použití dynamicky přilinkované CRT knihovny

15.02.2006 Vytváření 64-bitových aplikací ve VS 2005 (revize)

18.06.2005 Programové zjištění místa vyjímky

12.04.2005 Vytváření 64-bitových aplikací ve VS.NET 2003

12.04.2005 Řešení pádů operačního systému "post mortem"

12.04.2005 Ladění aplikací "post mortem"

05.03.2005 Komunikace pomocí LPC

25.08.2004 Uložení konfigurace MS Visual Studio

30.06.2004 Regulární výrazy

28.06.2004 Statické knihovny snadno a dobře

22.03.2004 Hypertextový odkaz v dialogu

13.11.2003 Ošetřování chyb při programování ve Windows

13.11.2003 MSDN Library (April 2003) a Visual C++ 6.0

11.10.2003 Použití prostředí Visual C++ pro psaní, kompilování a ladění programů v assembleru

10.10.2003 Automatické číslování verzí aplikace ve Visual C++

25.09.2003 Předkompilované hlavičky ve Visual C++

11.09.2003 Funkce WndProc nebo DlgProc jako členská funkce třídy

10.09.2003 Konverze řetězce na čísla a zpět

23.08.2003 Změna velikosti dětských oken bez blikání

23.08.2003 Verze Debug vs. Release

23.08.2003 Vytvoření vlastní knihovny DLL

23.08.2003 Volání funkcí v knihovnách DLL

Další webové stránky s články o programování

Builder Články a e-mailové konference týkající se programování.

Windows Developer Spousta článků pro začátečníky i pokročilé, seriály, tipy, triky pro Visual C++.

Progres Internetový časopis o programování. Sice na něm už nevycházejí nové články, ale ty stávající mají stále co říct.

Milan Turek Desítky článků o programování