Uložení konfigurace prostředí MS Visual Studio

Kdokoliv pracuje v prostředí aplikace Visual Studio od verze 4.0 si jistě zvykl na "svoje" prostředí, které zahrnuje makra, nastavení adresářů, barev, rozložení oken aj. O to víc většinou zamrzí, když je nutné prostředí nainstalovat na čistý systém (reinstalace systému, upgrade počítače, novější operační systém). Někdy trvá i několik dní, než jsou všechny toolbary na svém místě a příslušné klávesové zkratky spouštějí příslušná makra. Tento stručný článek poradí, jak si uchovat konfiguraci prostředí nebo ji přenést na jiný počítač.

Microsoft Visual Studio 4.0, 5.0 a 6.0

Starší verze MSVC (před uvedením .NET) si ukládají nastavení prostředí separátně pro každého uživatele do registrační databáze. Pokud si tuto databázi vyexportujete do souboru (např. programem regedit.exe), můžete ji kdykoliv obnovit. Je možné ji také přenést i na jiný počítač. Při přenášení na jiný počítač je třeba dát pozor na to, zda na cílovém počítači jsou stejné adresáře jako na počítači, odkud konfiguraci kopírujete. Jedná se hlavně o adresáře include a lib. Z exportovaného souboru je vhodné odstranit všechny položky typu "Recent" (naposled otevřené soubory, naposled otevřené projekty, historie vyhledávání apod).

Registrové klíče pro uložení nastavení jsou následující:

Uvedené klíče v registrech je možné i smazat s tím, že se při dalším spuštění MSVC nastaví výchozí stav prostředí (podobný stavu po nainstalování MSVC na čistý systém).

Microsoft Visual Studio .NET

S příchodem verze .NET se způsob ukládání nastavení prostředí lehce změnil. Naštěstí prostředí zůstalo specifické pro uživatele, což je (aspoň podle mého názoru) vynikající věc. Zůstalo i dvojí rozložení oken - jedno pro psaní kódu a jedno pro ladění programu. Registrová cesta pro uložení části konfigurace (hlavně fonty a barvy) je jiná:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\7.0

K uložení stavu prostředí ale nestačí uložit pouze tuto registrovou větev. Další část stavu prostředí (poloha a velikost oken) je uložena na disku v adresáři

    %UserProfile%\Application Data\Microsoft\VisualStudio
    %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Visual Studio

(Tedy např. C:\Documents and Settings\Novak\Application Data\Microsoft\VisualStudio)
Pokud přenesete na cílový počítač výše uvedenou větev registru a nakopírujete do profilu obsah adresáře, tak se Visual Studio při příštím spuštění objeví tak, jak jste byli zvyklí.

Microsoft Visual Studio .NET 2003

Postup je shodný s uložením konfigurace MSVS.NET. Jediným rozdílem je klíč v registrech, který je

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\7.1