FileTest

Nástroj pro interaktivní volání funkcí souborového systému

Popis aplikace

Utilitka FileTest slouží k interaktivnímu vyvolávání funkcí pracujících se souborovými funkcemi Windows, a to jak Win32 (CreateFile, ReadFile, WriteFile), tak i nativních NT API (NtCreateFile). Funguje to tak, že si "naklikáte" parametry funkce CreateFile (jméno souboru, požadovaný přístup, atributu atd.) a stiskem tlačítka "CreateFile" vyvoláte otevření/vytvoření souboru. Program zavolá funkci CreateFile, ověří návratovou hodnotu (handle) souboru a v případě chyby i obrazí kód a text chyby.

Kromě funkce CreateFile je možné i číst ze souboru, zapsat do souboru, mapovat soubor do paměti a podobně. Pro sledování souborového systému je velmi užitečné spojit tuto utilitku s programem FileSpy.

Asynchronní operace

Počínaje verzí 2.6.0.474, FileTest nečeká na výsledek operace, pokud příslušná API funkce vrátí STATUS_PENDING nebo ERROR_IO_PENDING. Namísto toho je čekající operace vložena do seznamu probíhajících operací. Vyhrazené hlídací vlákno kontroluje všechny probíhající operace. Pokud je některá z nich dokončena, uživatelské rozhraní FileTestu zobrazí výsledek této operace.

Nejlepší způsob jak toto vyzkoušet:

  1. Otevřete soubor na vzdáleném serveru, zvolte asynchronní přístup (možno provést ve VMWARE)
  2. Odpojte síťový kabel (nebo virtuální síť VMWARE)
  3. Vyvolejte požadavek na přečtení souboru (ReadFile nebo NtReadFile).

V tomto případě uvidíte že operace bude nějakou dobu čekat na dokončení. Jakmile síťový redirektor detekuje, že je síť (nebo VMWARE) nedostupná, operace skončí s chybou a FileTest zobrazí výsledek.

Co všechno podporuje

Aplikace FileTest

Současná verze podporuje test následujících API funkcí:

Zdrojové kódy

Ke stažení je k dispozici zdrojový kód aplikace organizovaný jako projekt pro MS Visual Studio 2008. Pokud chcete projekt zkompilovat, použijte následující postup:

  1. Rozbalte balíček do prázdného adresáře
  2. Otevřete projekt "FileTest"
  3. Sestavte EXE.

Ke stažení