FileSpy

Filemon pro vývojáře souborových systémů a filtrů

Nejnovější verze

Co nového obsahuje poslední verze 4.0.0 ?

Popis aplikace

Aplikace FileSpy je GUI nadstavba monitorovacího filtru FileSpy.sys, který je součástí WDK. Jde o aplikaci podobnou proslulému programu Filemon http://www.sysinternals.com. Aplikace FileSpy je napsaná jako podpora pro vývojáře, kteří potřebují detailně sledovat aktivitu souborového systému. Oproti programu Filemon obsahuje FileSpy několik rozšíření:

Princip funkce

Při spuštění programu FileSpy je nainstalován zvolený ovladač, který slouží jako filtr souborového systému. Tento ovladač monitoruje požadavky na svazcích, ke kterým je připojen a uchovává jejich seznam v paměti. Aplikace FileSpy.exe tento seznam v pravidelných intervalech "vybírá" a zobrazuje ve formě výpisu.

Princip funkce aplikace FileSpy

Stažení programu