Archivy MPQ

Odkazy a poděkování

Odkazy na další stránky zabývající se problematikou archivů MPQ

Shadow Flare Další stránka, která se zabývá formátem MPQ. Najdete zde také ke stažení velké množství nejrůznějších utilit pracujících s archivy MPQ.

Blizzard Game Ressources Stránka, zabývající se výzkumem souborů uvnitř MPQ archivů.

Stormless MPQ Editor Autor stránky, který si říká Tom Amigo, byl první, komu se podařilo dekódovat formát archivů MPQ.

Lelik's MPQ API library Stránka s informacemi o knihovně, používající StarEdit.exe k editaci archivů MPQ.

TeLAMoN Domovská stránka prohlížeče grafických souborů obsažených ve hrách Diablo, StarCraft a Diablo II. Obsahuje také popis těchto formátů.

Campaign Creations Stránka všech kteří se podílejí na tvorbě kampaní do hry StarCraft.

Poděkování

Na tomto místě bych rád napsal několik poděkování, a to těmto osobám a společnostem :